Brandveiligheid in Europese landen

Fire Safety in European Countries

Goed geïnstalleerde rookmelders redden levens en dat is de belangrijkste reden waarom rookmelders in veel Europese landen verplicht zijn in woningen. Vandaag de dag zijn rookmelders in Europa verplicht in woningen in Noorwegen, Denemarken, Zweden, Finland, Estland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Ierland, Oostenrijk, België, Duitsland en in Nederland.

 

De zeven lagen voor brandveiligheid in gebouwen

 

Europa heeft de brandveiligheid de afgelopen decennia verbeterd en daardoor zijn woningbranden en andere brand gerelateerde ongevallen aanzienlijk gedaald. In de afgelopen 30 jaar is het aantal dodelijke slachtoffers bij brand in Europa met 65% gedaald. Volgens de EU-richtlijnen voor brandveiligheid zijn de 7  lagen van brandveiligheid in gebouwen: preventie, detectie, vroegtijdige bestrijding, evacuatie, compartimentering, structurele veiligheid en brandbestrijding. Zoals u kunt zien in de veiligheidsgids is de eigenlijke brandbestrijding minder van belang en zijn de maatregelen ter voorkoming van brand en dus grote schade cruciaal. Brandpreventiemaatregelen zijn voornamelijk de verantwoordelijkheid van de architecten, de constructors en anderen dan de bewoners van het gebouw. Maar ook de bewoners kunnen aandacht besteden aan brandveiligheid.

Belangrijke feiten over brandveiligheid

 

Wat zijn dan de oorzaken voor accidentele branden in Europa? De belangrijkste redenen zijn roken, elektrische storingen, koken en onvoorzichtigheid met bronnen die brand kunnen veroorzaken, zoals kaarsen en lucifers. Bij woningbranden gaat het in veel gevallen om meubels, zoals bedden en textiel en ontstaan de branden in de woonkamer, slaapkamer of keuken. Voor bouwproducten die aan een ontvlambare brand kunnen worden blootgesteld, gelden brandreactie voorschriften op basis van het Euroclass-systeem. Het Euroclass-systeem heeft als doel de brand prestaties van producten te meten aan de hand van de volgende kenmerken: ontvlambaarheid, vlamuitbreiding, warmteafgifte, rookontwikkeling en de productie van brandende deeltjes.

 

De Europese brandveiligheidsweek

 

De Europese week van de brandveiligheid wordt elk jaar in november gehouden en heeft als hoofddoel de brandveiligheid te verbeteren en het bewustzijn hierover te vergroten. De Europese week van de brandveiligheid is vooral gericht op belanghebbenden en EU-beleidsmakers, maar biedt ook nuttige informatie aan Europese burgers. In de Europese week van de brandveiligheid zijn er debatten over Europese brandveiligheidsthema’s op basis van wetenschap en kennis van brandveiligheidsexperts.

 

______

Bronnen:

https://www.modernbuildingalliance.eu/EU-fire-safety-guide

https://www.rockwool.com/uk/resources-and-tools/building-regulations/fire-regulations/euroclasses/

https://www.feu.org/events/european-fire-safety-week-2021/


Terug naar blog