Installeren met schroeven

Opening the mounting plate by hands

1. Maak de montageplaat los van de rookmelder. Je kunt deze losmaken door met je vingers op de plaat te drukken en linksom (in tegenwijzerzin) te draaien. Als het te hard vast zit, kun je bijvoorbeeld een pen gebruiken als hulp.

Mark the places for holes

2. Maar markeringen voor schroefgaten.

Je kunt je rookmelder richten met behulp van de richtingspijl. De richtingspijl moet in dezelfde richting wijzen als de zijkanten van de rookmelder.

Drilling the holes

3. Boor gaten voor de pluggen.

Gebruik een boor van 6 mm.

Place the screw anchors into holes

4. Plaats de pluggen in de geboorde gaten.

Place the mounting plate on ceiling

5. Plaats de installatieplaat tegen het plafond.

Drilling the screws

6. Breng de schroeven in en boor ze vast.

Je kunt je rookmelder richten met behulp van de richtingspijl. De richtingspijl moet in dezelfde richting wijzen als de zijkanten van de rookmelder.

Placing the smoke alarm

7. Druk Kupu tegen de installatieplaat en draai rechtsom (in wijzerzin).

Je kunt de positite van de rookmelder licht veranderen door hem een paar graden in de gewenste richting te draaien.

Smoke alarm on ceiling

8. De installatie is klaar.

Gefeliciteerd - je hebt van je huis een veiligere plaats gemaakt.